disclaimer

Start
Omhoog

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden: Aduograf zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Aduograf kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Aduograf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Aduograf kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Aduograf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot enhet gebruik van deze site. Aduograf heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Aduograf kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Aduograf is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

 

2003 Aduograf BV    |   Disclaimer   |   copyright   |   info@aduograf.nl   |   home